Sống Chứng Nhân


Tông Đồ Bác Ái

Câu Chuyện Hằng Ngày
Tạo Vật Của Chúa


Nhạc Lý Căn Bản

Ca đoàn Kitô Vua ngày đầu năm mới 01-01-2015

 photo 1-1-2015.jpg Nhân ngày đầu năm mới 01-01-2015, ca đoàn mến chúc quý cha, quý vị thân hữu xa gần một năm mới tràn đầy HỒng Ân Thiên Chúa.

Thánh Nhạc Lễ Hôn Phối Mr &Mrs Chang - Bùi

Một Nủa Của Ca Đoàn KiTô Vua!

Quý anh chị em muốn coi (hoặc download) hình tiệc cưới (Chang+Bùi)?
.