Sống Chứng Nhân


Câu Chuyện Hằng Ngày
Tạo Vật Của Chúa


Nhạc Lý Căn Bản

Thánh Nhạc Lễ Hôn Phối Mr &Mrs Chang - Bùi

Một Nủa Của Ca Đoàn KiTô Vua!

Quý anh chị em muốn coi (hoặc download) hình tiệc cưới (Chang+Bùi)?
.

Tổng Hợp Các Thánh Lễ Ngày Thánh Mẫu 2014

Quý anh chị em muốn xem lại Đoàn Kiệu Cung Nghinh Thánh Tượng Mẹ Maria trong ngày Thánh Mẫu 2014, xin
.

Ca đoàn Kitô Vua trong đồng phục áo dài trắng, đỏ và tím.

Quý anh chị em muốn xem thêm những hình ảnh trong những ngày Đại Hội, xin
. Cám ơn anh Phạm Lộc đã cung cấp hình.