Hạt giống tình yêu - LM Phương Anh

Bài hát trong thánh lễ an táng đức Tổng Giám Mục Phaolo Bùi Văn Đọc.