Thứ Ba, 14 tháng 6, 2016

Đại Hội Thánh Mẫu - Missouri 2016

Ca đoàn chuẩn bị tham gia những ngày Đại Hội Thánh Mẫu (2016). Xin quý ACE cố gắng đến tập hát đông đủ theo lịch của ca đoàn.
Đồ dùng chuẩn bị cho chuyến hành hương: Xin vào đây để xem

Phần Thánh Nhạc:

Thánh Nhạc Thánh Lễ Khai Mạc (Anh Tâm):

Các bài hát

Thánh Nhạc Thánh Lễ Sáng Thứ Sáu Kính Lòng Thương Xót (Chị Mười):

Các bài hát

Thánh Nhạc Thánh Lễ Tối Thứ Sáu Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (Anh Bạch):

Các bài hát

Thánh Nhạc Thánh Lễ Sáng Thứ Bảy Kính Đức Mẹ La Vang (Anh Thịnh Quí):

Các bài hát

Thánh Nhạc Thánh Lễ Đại Trào Tối Thứ Bảy Biệt Kính Mẹ Maria (Anh Tùng):

Các bài hát


Thứ Bảy, 19 tháng 9, 2015

Chủ Nhật, 23 tháng 8, 2015